Omgaan met agressie

op de werkvloer

Helaas krijgen organisaties en bedrijven steeds meer te maken met verschillende vormen van agressie, geweld,
seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag. Alarmsystemen zijn als preventieve maatregelen niet voldoende,
het is ook van belang dat uw medewerkers adequaat kunnen reageren.

Trainingsbureau VeerKracht biedt al sinds begin jaren '90 succesvol agressie-trainingen op de werkvloer aan.
Wij onderscheiden ons door een praktijkgerichte aanpak en de combinatie van mentale en fysieke weerbaarheid.
Situaties worden ook met acteur geoefend, met als voornamelijk doel realistisch oefenen met het reguleren van de eigen spanning. Daardoor is het mogelik om in een vroeger stadium grensoverschrijdingen te voorkomen.

Hoofdtrainer is Maloush Köhler.

Een aantal voorbeelden uit de praktijk:

 • Een bezoeker scheldt tegen de receptionist omdat hij niet meteen wordt geholpen
 • Een bewoner gaat dreigen omdat de hulpverlener niet de gewenste maatregelen aanbiedt
 • Een cliënt probeert te manipuleren om een financiële regeling af te dwingen
 • Een verslaafde cliënt gaat een andere bewoner met een vork te lijf
 • Een cliënt maakt steeds intimiderende opmerkingen over het lichaam van de medewerkster
 • Een ouder houdt zich niet aan afgesproken regels en eist voor zijn kind een speciale behandeling
 • Bij een huisbezoek blijkt de cliënte dronken en zij wordt heel agressief
 • De medewerkers weten niet wat ze moeten doen als een collega in een spreekkamer de alarmknop indrukt

Binnen de trainingen aan beroepsgroepen ligt de nadruk op mentale weerbaarheid. Een beperkt aanbod aan fysieke technieken bied bescherming in noodsituaties, en het versterkt bovendien het vertrouwen in eigen kracht.
Door rust en zelfvertrouwen kan escalatie van bedreigende situaties vaak worden voorkomen.

De weerbaarheidstrainingen worden voor elke situatie op maat gemaakt en de specifieke doelen worden samen met de opdrachtgever bepaald.

Mogelijke doelen van de training:

 • Inzicht krijgen in verschillende vormen van agressie en het hanteren ervan
 • Strategieën en vaardigheden ontwikkelen om problemen in een vroegtijdig stadium te onderkennen en verdere escalatie te voorkomen
 • Zich veilig en weerbaar opstellen in situaties waarin sprake is van agressie, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag
 • Fysieke en mentale vaardigheden zo leren toepassen, dat een dreiging met agressie een beheersbare situatie wordt
 • Versterken van de eigen kracht van de medewerksters. Als de aangeleerde vaardigheden met angst worden uitgevoerd, zijn ze een stuk minder effectief
 • Aanleren van fysieke afweertechnieken voor noodsituaties

Mogelijke inhoud van de cursus:

 • Verbale en mentale strategieën om met lastige en dreigende situaties om te gaan: Confrontatie- en deëscalatiemethode
 • Ademhaling leren beïnvloeden om eigen spanning en emoties bij dreiging met agressie te hanteren.
 • Strategieën oefenen in verschillende in de praktijk voorkomende situaties. Het resultaat van deze praktijksimulaties is bijzonder succesvol als een acteur wordt ingezet.
 • Feedback op lichaamstaal, uitstraling, stemgebruik, duidelijk aangeven van grenzen
 • Mentale strategieën oefenen in het omgaan met een dreiging door een wapen. (Fysieke afweer van wapens is in deze context niet zinvol en is niet in een korte cursus te leren.)
 • Manieren oefenen in het omgaan met (lastige) groepen.
 • Fysieke zelfverdediging: afhankelijk van de doelgroep kunnen hieronder vallen: afweer van slagen, bevrijdingen uit verschillende grepen, of ook uit elkaar halen van bijvoorbeeld 2 vechtende bewoners of cliënten. Enkele lichaamswapens kunnen op stootkussens worden geoefend, om de eigen kracht verder te ontwikkelen en te richten
 • Praktische tips en adviezen om begripvol, creatief en flexibel met dreiging of agressie om te gaan
 • Ruimte voor specifieke vragen, bijvoorbeeld: omgaan met agressie van kinderen, teamtraining, training voor vertrouwenspersonen

Tijd:

Deze trainingen variëren in tijd tussen workshops van één of meerdere dagdelen en cursussen van 10 weken. Het is aan te raden na enkele maanden voor 1 of 2 dagdelen bijeen te komen voor opfrissing en verdieping.

Referentie:

Wij hebben trainingen verzorgd voor onder andere medewerkers van Sociale Diensten, Sociale Raadslieden,
AMW en andere Maatschappelijk-Werk-Instellingen, scholen en universiteiten, artsen en ARBO-diensten,
Jeugdzorg- en Thuiszorg-organisaties, consulenten en reclassering, diverse opvangcentra en woonvormen.

Ik geef ook demonstratieworkshops op o.a. beurzen en congressen.

Indien nodig werk ik samen met andere trainingsbureaus.

Voor vragen of het maken van concrete afspraken ben ik bereikbaar op

tel of fax 020-6825912, mobiel 06-48198163 of via e-mail

zurück zum Start